Tài Nguyên

Tổng hợp tài liệu liên quan đến việc triển khai chương trình Loyalty và các chính sách đi kèm của chúng tôi​

tài nguyên của chúng tôi bao gồm chính sách bảo mật, chính sách gia hạn, tài liệu sử dụng phần mềm, FAQs

Tài Liệu Liên Quan

Tài liệu liên quan đến việc triển khai chương trình Loyalty và các chính sách đi kèm của chúng tôi​

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin của doanh nghiệp 

Chính sách gia hạn

Chính sách gia hạn hợp đồng khi đến kỳ tiếp theo

Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Các thao tác quản trị trong phần mềm

FAQs thường gặp

Các câu hỏi thường gặp trong quá trình triển khai chương tình Loyalty